12 d’oct. 2010

Sortides

VISITA A LA MINA DE SAL DE CARDONA
En aquest pont passat per aigua, hem decidit agafar l’autocaravana per fer una petita sortida i visitar la mina de sal de Cardona.

Realment és una visita espectacular, ja que només existeixen explotacions de sals similars a Bulgària i Colòmbia. Es tracta d’una capa de sals dipositada fa 40 milions d’anys, provinent d’un braç de mar càlid i poc profund que s’obria en direcció a l’actual cantàbric. El plegament i compressió d’aquests terrenys produïts per la fase orogènica pirenaica, en propicià l’acumulació d’aquests materials en forma de diapir de prop de 2 km de gruix.

Dins de l’explotació que s’inicià a cel obert fa uns dos cents anys, el recurs més buscat eren les sals potàssiques. Que s’utilitzen per a processos químics farmacèutics i per adobs inorgànics. La mina arribà a una profunditat de 800 metres, on les condicions ambientals es feren massa dures per continuar-ne l’explotació.

La visita es realitza per unes galeries de prospecció i ventilació arran del nivell superficial. Es poden veure les capes dels diversos sediments superposats i encorbats fins a posicionar-se verticalment. La infiltració de l’aigua de pluja provoca la dissolució de les sals i la seva deposició a nivells inferiors i sovint dins de les galeries excavades. Tot i l’abandonament de les activitats subterrànies, a l’exterior s’està realitzant un reaprofitament del munt de runam, on abunda la sal comú.

També cal destacar-ne la sala de maquinària que servia per elevar els ascensors del castellet del pou principal, on es conserva la bobina que enrotllava el cable.